fbpx
Better Globe 2019-11-17T14:38:14+00:00

Introduktion til Better Globe

DISCLAIMER: Udover at være kunde i Better Globe, har jeg også en affiliate aftale. Og hvad betyder det så?
Det gør, at denne artikel må anses som en annonce, da jeg får en lille provision, hvis du også vælger at blive kunde. Det koster hverken mere eller mindre for dig som kunde. Det kan du læse mere om nederst på siden.

Better Globe er et kommercielt skovbrug, som siden 2006 har anlagt træplantager i tæt samarbejdet med lokale bønder, i semi-ørken områder i Kenya og Uganda. Træsorterne der plantes er naturlige for området og indgår derfor naturligt som en del af økosystemet.

Better Globe har en stor vision, hvilket er, at udrydde fattigdom og korruption gennem et helheds tankesæt, som forbedrer vilkårene for de fattigste familier i Østafrika. Ved at plante træer bidrager Better Globe desuden med at binde kuldioxid, bremse jord-erosion og ikke mindst stoppe ørkenspredningen syd for Sahara.

Gennem forretningsmodellen sparer vi op i træer på en etisk holdbar, bæredygtig og let tilgængelig måde, med et afkast på 13,4%.

Better Globe på 4 minutter 

Eller på 40 minutter

Du kan gøre en forskel med din opsparing

Markedsdrevet velgørenhed eller impact investing

Ingen kan gøre alt og alle kan gøre noget.

Som hos mange andre, ligger det mig nært at ville hjælpe andre mennesker, dyr og gøre en forskel for miljøet.
Dog er jeg ikke kommet dertil, hvor jeg er klar til at opgive bil og flyrejser; det er simpelthen for stort indgreb i min frihed. Jeg spiser økologisk og vegetarisk og træffer så bæredygtige beslutninger som muligt i min og min families hverdag. I mange år har jeg valgt at støtte en lang række velgørenhedsorganisationer. De gør et fantastisk stykke arbejde, specielt når det drejer sig om katastrofesituationer. Samtidigt kommer der flere og flere beviser frem på, at i det langsigtede arbejde med at udrydde fattigdom og korruption, så er velgørenhed ikke svaret. Brug evt. 18 minutter på at høre hvad aktivist og fundraiser Dan Pallotta siger om dette emne: TED The way we think about charity is dead wrong

Men hvorfor er træer hos Better Globe så interessante?

BG planter træer i hårdt udsatte områder i Afrika, hvor fattige landmænd kæmper for at overleve, og ørkenen overtager mere og mere. BG arbejder langsigtet og holdbart og tror ikke på at der findes hurtige løsninger til at lave store forandringer. De store forandringer kommer, men først og fremmest, skal der være skabt en stabil grund. Når man arbejder med skovbrug, kommer det langsigtede perspektiv af sig selv. Et andet kodeord indenfor BGs drift, er bæredygtighed.

For at lave en langsigtet forandring der holder over tid, skal den være bæredygtig for alle involverede parter. BGs model sikrer bæredygtighed på flere planer:

 • Medarbejdere på plantagerne, der får en løn til at løfte sig ud af fattigdom.
 • Børnene, der har mulighed for at gå i skole, fordi BG bygger og renoverer skoler.
 • Dem, der modtager mikrolån fra bankerne som BG finansierer.
 • De lokalsamfund, hvor medarbejdere bor, hvor infrastrukturen udbygges, hvilket giver mulighed for vækst.
 • Kunder her i Danmark, som får en del af det overskud, som træerne og virksomheden giver.
 • De lande, hvor BG bidrager med skat og der sker en økonomisk værditilvækst
 • Medarbejdere, der her i Danmark, arbejder for at sprede BGs budskab.
 • Miljø og planeten, fordi træplantning reducerer klimatrusler og ørkendannelse.

Better Globes vision om at udrydde fattigdom og korruption, sker ikke natten over, men det BG har opnået siden 2006, overstiger deres egne og mine forventninger. Alt tyder på, at BG arbejder på en meningsfuld måde der gør en forskel på den lange bane.

Det jeg personligt godt kan lide ved BGs model er, at den er let at forstå og det er er meget håndgribelige tiltag bliver sat i værk, som gør en synlig forskel her og nu. Men også at det er en enkel forretningsmodel, der er til at forstå.  Succesfaktoren er, hvordan forskellige dele kombineres i en helhed:

Hjælpe til selvhjælp

BGs grundprincip er, i alt sin enkelthed, en overbevisning om, at lære folk at fiske i stedet for at give dem fisk. Mere end 50 procent af bønderne i de områder, hvor BG er aktive, lever under FN’s fattigdomsgrænse på 2 USD pr. Dag. BG hjælper både direkte og indirekte med at sætte de økonomiske hjul i gang i disse områder. Direkte ved at der skabes rigtig mange jobs og indirekte ved, at de mennesker som får løn fra BG kan bruge penge hos de lokale handlende i butikker og på markeder. Derved mærker alle i landsbyerne effekten af BGs tilstedeværelse.

Træplantning

Har vist sig at være den mest effektive måde at forbedre miljøet på. Træerne reducerer klimatrusler og jorderosion, samtidigt med at træerne giver et stabilt afkast. At BG planter træer i områder hvor jorden anses for værdiløs, nemlig i semi-ørkenområder, giver en stor merværdi. BG planter primært Mukau og Akacia træer, og begge træsorter klarer sig rigtig godt i de tørre områder.

Mikrolån

Better Globe finansierer mikrolånsbanker via det tilskud der er afsat til formålet i donationspakken. Mikrolånsbanken drives dog af en national bank. Totalt har over 4500 familier lånt penge til at starte en virksomhed op.

Vand

Vand er en nødvendig ressource, der ikke er tilstrækkelig i en stor del af Afrika. Rigtig mange mangler adgang til rent drikkevand. Manglen på vand er et af de største problemer i de områder, hvor BG opererer. Det fører ikke kun til praktiske problemer i træplantagerne, men også til sundheds-, hygiejne-, mad- og skoleproblemer. Via BGs donationspakke, skænkes der penge til at lave vandforbedringer. Det kan være brøndboringer eller opsamling af vand på skolerne. 

Uddannelse

Den bedste måde at hjælpe folk med at ændre deres situation, er gennem uddannelse. Kun 40% af børnene i de områder hvor BG opererer, får en uddannelse. Gennem den omtalte donationspakke skænkes der penge til at bygge og renovere skoler for. Totalt er 4 skoler hidtil blevet renoveret og 3 skoler er bygget fra grunden. Dette er sket via NGO’en Child Africa.

Samarbejde

Ingen har nogensinde opnået noget på egen hånd. Partnerskaber er en nøgle til succes. BG fokuserer på deres spidskompetence, nemlig at drive skovbrug. Derfor drives mange projekter i samarbejde med partnere. Derudover har BG også flere gode samarbejder med en række universiteter, myndigheder og virksomheder som f.eks. KenGen (Kenyas svar på Ørsted).

Overskudsdeling

Dette er grunden til at Better Globe ikke er velgørenhed. For at finansiere virksomheden, har BG brug for din hjælp, og du tjener også det det, da vi deler overskuddet. BG finansieres af crowdfunding, hvor alle kan være med og endda fra så lidt som kr. 127,-/måneden.

Sådan kan du spare op med Better Globe

Der er ganske enkelt at spare op med Better Globe, da de kun har 2 produkter.
Man kan købe træer enkeltvis for € 17 (ca. kr. 127,- ) eller donationspakker for € 53 (ca. kr. 400,-)

I donationspakken indgår:

 • 4 træer, hvoraf du ejer og får afkast af 2 af dem.
  De andre to skænkes til de lokale outgrowers, skoler eller organisationer.
 • 500 l. drikkevand
 • € 1,5 til finansiering af mikrolånsbanken
 • € 1,5 til Child Africa, som bygger og renoverer skoler for pengene

Totalt betyder det at € 19 af de € 53 skænkes til velgørenhed.

Når du køber træer og donationspakker, køber du i virkeligheden en del af en portefølge af træer. Træerne plantes, som sagt, i semi-ørkenen i Kenya og Uganda. Træarterne vælges ud fra, hvor de har deres naturlige vækstpotentiale i området. Disse træer er det underliggende aktiv (værdi) i din opsparing. Du kan læse mere om dem i næste afsnit.

Det er vigtigt at du er opmærksom på at Better Globe giver et forventet, ikke garanteret afkast.

Hvert træ du ejer giver dig et totalt afkast € 208,25 (ca. kr. 1.500,-). Alle træer du køber i indeværende år giver afkast allerede fra år 5. I perioden inden bliver træet sået og plantet ud. Fra og med år 5, kan der høstes fra cash crop træerne. (BG planter nemlig også træer der giver afgrøder = cash crop) Samtidig sælger de planter fra planteskolen, hvilket også indgår som en del af dit afkast. BG er verdens største producent af Mukau træer og det er herfra at du får dit årlige afkast.

Fra og med år 5 og til og med år 19 udbetales 15% årligt, dvs. € 2,55 per træ du ejer.

Det 20 år fældes Mukau træerne og du få 10 gange det initiale investeringsbeløb udbetalt, altså € 170. Herunder kan du se forløbet i billeder.

 

Investeringen giver et forventet afkast 13,4%  

Spar op på månedsbasis 

Mit råd er, at automatisere din opsparing. Hos BG er det let at sætte opsparingen på autopilot. Der er ikke noget minimum krav og heller ikke noget maximalt antal. Da afkastet er bestemt på forhånd, er det enkelt at beregne hvor mange træer man skal købe i forhold til ønsket afkast.

Jeg har en excel fil jeg selv bruger til at beregne hvordan min opsparing med BG udvikler sig.
Hvis du vil have denne fil, kan du sende en mail til mig på sfk@passivindkomst.nu

Vil du købe mange træer (over 500) så har jeg før lykkedes at få et godt tilbud, det er ingen garanti, men kontakt mig, så kan jeg gøre et forsøg.

Det bedste tilbud er den kampagne som Better Globe kører, som giver 20 ekstra træer (bonustræer) hvis du køber 1 donationspakke og 10 træer om måneden, altså totalt 12 donationspakker og 120 træer årligt. På den måde køber 144 træer men får 20 ekstra træer, så du har totalt 164 træer årligt som giver dig afkast, samtidigt med at du bidrager mere med velgørenhed.

Det er en månedsopsparing på ca. kr. 1.600,- (ca. kr. 20.000,- Årligt). Det giver dig et forventet afkast på ca. kr. 256.000,-. Laver du denne opsparing årligt fra år 2018 og frem, ser det forventede afkast således ud:

Dette er starten på en pengemaskine, hvor du geninvesterer det årlige afkast og lever af overskuddet. Efter bare 10 år når du break-even og behøver ikke længere tilføje kapital hver måned, for at holde maskinen kørende.

Har kunderne fået udbetalt afkastet som forventet?

Ja, al afkast er blevet udbetalt som planlagt siden 2010 (de første kunder har købt træer siden 2006). Jeg købte selv mine første træer i 2014, hvilket gør at jeg fik min første udbetaling den 27. november 2018. Endelig ?!

Om træerne

De lokale forhold, som klimaet, gør at træerne vokser hurtigt. Nogle træer giver en årlig høst et par år efter plantningen (cash crop). Disse træer giver kortfristet indkomst. Andre arter dyrkes for træets egenskaber og værdi, når træet kan fældes. De giver en indkomst efter ca. 20 år.

Mukau – afrikansk mahogni
Først og fremmest planter Better Globe et træ, der kaldes Mukau på swahili. Det latinske navn er Melia Volkensii. Oprindeligt voksede det vildt i Kenya og i nogle af nabolandene. Mukau er unik, fordi den trives i semiørkens-områderne, samtidig med at den giver en meget høj kvalitet af tømmer.

Botanisk set er Mukau den samme art som Mahogni. Det har alle de kommercielle anvendelsesområder, som mahognitræet har. Derudover vokser den hurtigt og forventes fældet efter 20 år.

For at få godt og eksklusivt tømmer, når træerne høstes, er BG meget bevidst om at drive plantagerne på en bæredygtig måde, så træerne kan erstatte de træer, der for øjeblikket fældes i forskellige regnskove.

Acacia Senegal – et rågummitræ
Acacia Senegal er et træ der plantes med det formål at skabe årlige indtægter. Allerede efter fire år kan den hærdede mælkesaft, Gum Arabica, høstes. Ved at raffinere mælkesaften og derefter sælge den, giver disse træer indtægter i mange år.

Mælkesaft, Gum Arabic, også kaldet Aacacia gummi, har mange anvendelsesmuligheder. Opløser man det i vand kan det bruges som papirklister. I akvarelfarver bruges det ofte som bindemiddel. Det bruges også i fødevarer som tyggegummi, sodavand og bagværk, da det er smagsneutralt, indeholder mange mineraler og har andre gode egenskaber. I fødevarer har det konserveringsmiddel nummer E414.

Ud over Mukau og Acacia Senegal plantes der også andre træer som passer ind i området og øger produktionen.

Det bedste tidspunkt at plante et træ var for 20 år siden, det næstbedste er i dag –Kinesisk ordsprog

Køb træer og /eller donationspakker her

Fakta om Better Globe per november 2018

Det er så let at tænke og tro en masse, når man kigger på investeringer. Det er derfor en vigtig del af min due diligence af en investeringsmulighed, at kigge efter fakta jeg kan bruge til at lave en så korrekt beslutning som muligt. Nu har Better Globe eksisteret i 13 år, hvilket gør, at vi har adgang til en del fakta. Jeg har selv været i Kenya og set hvordan alt fungerer med egne øjne og en gang om året (november måned), får alle kunder en status fra Better Globe. Nedenstående fakta er senest opdateret i november 2018:

 • Man har 625 ansatte.
 • De fastansatte får en timeløn på 50 KSH (ca. 3.50 kr, i timen). Til sammenligning tjener en statsansat i Kenya i samme område ca. 31 KSH (ca 2.00 kr, i timen).
 • Per november 2018 har man plantet over 2 millioner træer
 • Per november 2018 har man en kapasitet til at skabe på 1.200.000 planter i planteskolen i Kiambere plantagen.
 • I 2018 har man startet første planteskole i Dokolo i Uganda, hvor der er skabt 1 million planter, hvoraf ca 750.000 planter er plantet ud hos ca 6000 outgrowers.
 • Man har skænket ca 1.674.000 kr (271.000 kr i 2018) til finansiering af mikrolånsbanker som har udlånt til over 4.500 familier (penge fra donationspakker).
 • Man har finansieret skolebygninger og skolerenoveringer for ca 1.675.000 kr (272.000 kr i 2018) (penge fra donationspakker).
 • Man har lavet vandforbedringer for ca 3.247.000 kr (831.000 kr i 2018) bl.a. på vandtanke, tagrender og brønde (penge fra donationspakker).
 • Per november 2018 har over 11.809 partnerbønder (outgrowers) kontrakt med Better Globe (outgrowers).
 • Man har forelæst på TEDx i Göteborg og vundet tre Gazelle-priser i Norge.
 • I november 2018 (den 27.) blev der udbetalt mere end 5.000.000 kr. til ca. 8.000 nordiske kunder.
 • Der er etableret et samarbejde med universiteter i Nairobi, Kenya og Gent, Belgien.
 • Der er etableret samarbejde med flere organisationer i Kenya som Kenya Forestry Research Institute, Kenya Forest Service og World Agroforestry Center.
 • Man har en fælles stiftelse med Kenyas største el-selskab KenGen-KenGen Foundation, hvorigennem over 400 skoler har fået træer og uddannelse i landbrug.
 • Man har vundet en pris for bedste skattepraksis ibland SMV-virksomheder fra det Kenyanske skattevæsen – se artiklen i den kenyanske avis Standard Media.

Hør hvad kunderne siger om Better Globe

“Jeg har købt træer fra Better Globe siden 2006. Jeg har besøgt plantagerne, og i 2008 indså jeg, at det er “for real”. Siden da har jeg købt tusindvis af træer til mig selv og min familie. I dag får både mig og min familie et betydeligt afkast hvert år”.

Lennart Göthe

“Takket være Better Globe vinder alle. Børn kan gå i skole, folk får arbejde, mikrokredit og mulighed for at løfte sig ud af fattigdom og jeg som investor får penge tilbage. Alle tjener på det! Og selvfølgelig er planeten kun godt af at der plantes træer. Jeg synes, det er en fantastisk og bæredygtig forretningsmodel, som jeg virkelig vil anbefale til alle, jeg kender”

Cécile Tartar Jönsson

“For mig er Better Globe en fantastisk måde at spare op på en etisk, bæredygtig og langsigtet måde. De penge, jeg sparer, skaber fremtiden til et bedre sted for mennesker og miljø”

Jan Bolmeson

“Mig og min familie har købt træer siden 2008. Vi synes at det fantastisk, at vi kan få vores penge til at vokse, mens de gør en forskel for så mange andre mennesker. Jeg har været i Kenya selv og se plantager og skoler med egne øjne, og i dag kan jeg ikke lade være med at dele det med andre mennesker”

Alina Lundberg

“Det bedste ved Better Globe er forskellen, jeg kan gøre med mine penge. Det føles godt at vide, at mine penge går til at give børn en skolegang, hjælper folk ud af fattigdom og genopretter naturens balance på steder, hvor det virkelig er nødvendigt. At jeg også kan bruge Better Globe som en del af min opsparing, gør det til win win, hvilket er helt fantastiskt”

Lucas Sköld

“For mig er Better Globe bare den type af opsparing, jeg har ledt efter. Jeg kan lade mine penge gøre noget godt for både mennesker og miljø, mens jeg får et rigtig godt afkast af pengene i lang tid. Jeg ser Better Globe som en fantastisk mulighed for, at jeg kan gå på pension tidligere”

Martin Pedersen

Køb træer og /eller donationspakker her

Risikoen ved at spare op i træer

Better Globe har eksisteret i 13 år. De første kunder begyndte at købe træer i 2006 og alle udbetalinger er sket som planlagt siden 2010 (5. år efter de første træer blev solgt). Selv om det har fungeret i 12 år, og alle kunder har fået deres afkast udbetalt som planlagt, er der ingen garantier for, at det vil fungere i fremtiden. Selvfølgelig ikke. Så for at være meget klar:

 • Better Globe giver ingen garantier. Det er altså et forventet og ikke et garanteret afkast.
 • Du kan miste hele dit kapital.
 • Antag at pengene er låst i 20 år.
 • Det er en opsparing med en høj risikoprofil sammenlignet med f.eks. de passive index fonde (som jeg er stor fan af).

Der er nogle generelle risici i alle investeringer, de fleste er de samme og de gælder dermed også for Better Globe, men er ikke unikke for Better Globe. Dem kan du læse til højre på siden.

Men hvis jeg skal være lidt mere konkret med hvad JEG (altså min mening, baseret på, at jeg har en ret stor andel af mine egne penge placeret i træer) ser som den konkrete risiko i Better Globe, så kan du læse det her.

Du, og kun du, kan afgøre, om du tror på Better Globes forretningsgrundlag og vision, og om det forventede afkast lever op til den risiko, du er villig til at tage.

“Time will eighter promote you or expose you”

Lennart Göthe

Det er virkelig tilfældet med Better Globe. Man har over 12 års historie, hvor alle løfter er blevet holdt, og pr. definition er skovinvesteringer langsigtede. Der er derfor ikke behov for at stresse sig ind i denne investering. Der er ikke nogen “eneste mulighed”, og der er heller ikke noget hype omkring Better Globe.

“Det lyder for godt for at være sandt

Det har jeg hørt mange gange, og heldigvis har jeg lært at sige til mig selv, at “lyder det for godt til at være sandt, så fortjener det, i det mindste at jeg kigger på det.” Hør selv hvor irrationelt det lyder, at man skulle have mindre interesse i at kigge på noget der lyder rigtigt godt….

Jeg har selv vurderet at når man sammenligner afkastet på 13,4% med Better Globe, med et afkast på aktier og fonde på 8%, så er der en risiko-premie på 5,4%. Det synes jeg er en helt rimelig risikopremie og den betyder jo at 17€ investeret i Better Globe i 20 år bliver til 208,25€. De samme 17€ investeret i en fond med 8% afkast i en periode på 20 år, bliver til 79€. Så derfor vælger jeg at investere en del af min portefølge i Better Globe.

Mit råd til dig, der overvejer at købe træer gennem Better Globe, er det samme som alle andre ting du er interesseret i; køb en observationspost. Det betyder, køb træer for et mindre beløb. Ikke mere end du er komfortabel med uden helt at forstå investeringen, men nok til at du får et kundenummer (det rækker med 1 træ), kan kigge i din back office og sætte dig mere ind i Better Globe. Jeg ved fra mig selv, at har jeg ikke selv penge i en investering, glemmer jeg hurtigt alt om den.

Er du meget usikker/utryg, så lad være!

Vær opmærksom på

Investér ikke penge du ikke har råd til at tabe
Spred risikoen, “læg ikke alle æg i samme kurv”
Dan din egen mening
Investér maks. 10% af dit kapital i én investering

Interview med Simon Mulli, en af Better Globes partnerbønder (outgrowers) i Kenya

Dr. Dennis Garrity om Better Globes arbejde i Kenya

Tanker efter min rejse til Kenya og Better Globe i 2017

Køb træer og/eller donationspakker nu

Disclaimer om mit samarbejde med Better Globe

For at være fuldstændig gennemsigtig

Jeg købte mine første Better Globe-træer er i oktober 2014, jeg har købt træer for næsten 400.000 kr., ejer over 2600 træer (november 2019) og jeg har været i Kenya i 2017 for at besøge Better Globe og en række af de mennesker, der er blevet hjulpet af virksomheden. Mit mål med denne side er, så objektivt som muligt, at fortælle om hvad jeg gør, har oplevet og hvad jeg synes (men selvfølgelig er jeg farvet af, at denne virksomhed ligger mig særligt på hjerte). Derigennem vil jeg give dig muligheden for selv at bestemme, om det er en opsparing, der passer til dig.

Ved siden af at være kunde, har jeg en såkaldt ambassadør-aftale (affiliate) med virksomheden, hvilket betyder, at hvis du bliver kunde og også vil spare op i træer eller donationspakker, så får jeg en lille provision. Det er ikke noget, der koster dig noget som kunde, og du kan ikke få det “billigere” på nogen anden måde. Hvis du ikke vil støtte mig og bloggen, kan du google virksomheden i stedet for at bruge mine links. Hvis en anden har anbefalet dig Better Globe, og du har “googlet” dig her til siden, så brug venligst deres reference link, så rette person får sin provision.

Jeg er ikke delejer i Better Globe, jeg sidder ikke i bestyrelsen, og jeg har ingen ledende stilling. Jeg hjælper dog Better Globe med deres kundeservice og kundemøder, da de ikke har nogle dansktalende medarbejdere. Desuden vil jeg aldrig anbefale noget, jeg ikke selv investerer i og er super tilfreds med, og dermed risikere alt mit arbejde med bloggen og mit varemærke, for blot at tjene et par kroner.

Jeg mener, ​​at projekter, der forsøger at gøre noget godt for andre og miljøet og som har en god historie, fortjener noget fokus. Hvis du har spørgsmål, tøv ikke med at spørge mig.

Mit affiliate (reklame) link er. www.betterglobe.dk/53429

OBS: Jeg bliver ikke betalt for at lave denne side om Better Globe.